Rabu, 12 Agustus 2015

QURBAN YUK....


 Allah subhanahu wa ta’ala berfirman yang artinya, Maka shalatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan.” (QS. Al Kautsar: 2). Syaikh Abdullah Alu Bassaam mengatakan, “Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan; Yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan qurban setelah shalat Ied”. Pendapat ini dinukilkan dari Qatadah, Atha’ dan Ikrimah (Taisirul ‘Allaam, 534 Taudhihul Ahkaam, IV/450. Lihat juga Shahih Fiqih Sunnah II/366). Dalam istilah ilmu fiqih hewan qurban biasa disebut dengan nama Al Udh-hiyah yang bentuk jamaknya Al Adhaahi

Pengertian Udh-hiyah

Udh-hiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Iedul Adha dan hari Tasyriq dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena datangnya hari raya tersebut (lihat Al Wajiz, 405 dan Shahih Fiqih Sunnah II/366)

Keutamaan Qurban

Menyembelih qurban termasuk amal salih yang paling utama. Ibunda ‘Aisyah radhiyallahu’anha menceritakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr (Iedul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (qurban), maka hendaknya kalian merasa senang karenanya.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Hakim dengan sanad sahih, lihat Taudhihul Ahkam, IV/450)
Hadis di atas didhaifkan oleh Syaikh Al Albani (dhaif Ibn Majah, 671). Namun kegoncangan hadis di atas tidaklah menyebabkan hilangnya keutamaan berqurban. Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan qurban pada hari idul Adlha lebih utama dari pada sedekah yang senilai atau harga hewan qurban atau bahkan sedekah yang lebih banyak dari pada nilai hewan qurban. Karena maksud terpenting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Disamping itu, menyembelih qurban lebih menampakkan syi’ar islam dan lebih sesuai dengan sunnah (lihat Shahih Fiqh Sunnah 2/379 & Syarhul Mumthi’ 7/521).

Hukum Qurban

Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat:
Pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi’ah (guru Imam Malik), Al Auza’i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Laits bin Sa’ad serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahumullah. Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan: “Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu…” (lih. Syarhul Mumti’, III/408) Diantara dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berqurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami.” (HR. Ibnu Majah 3123, Al Hakim 7672 dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)
Pendapat kedua menyatakan Sunnah Mu’akkadah (ditekankan). Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi’i, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Mas’ud Al Anshari radhiyallahu ‘anhu. Beliau mengatakan, “Sesungguhnya aku sedang tidak akan berqurban. Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau-kalau tetanggaku mengira qurban itu adalah wajib bagiku.” (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi dengan sanad shahih). Demikian pula dikatakan oleh Abu Sarihah, “Aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berqurban.” (HR. Abdur Razzaaq dan Baihaqi, sanadnya shahih) Ibnu Hazm berkata, “Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa qurban itu wajib.” (lihat Shahih Fiqih Sunnah, II/367-368, Taudhihul Ahkaam, IV/454)
Dalil-dalil di atas merupakan dalil pokok yang digunakan masing-masing pendapat. Jika dijabarkan semuanya menunjukkan masing-masing pendapat sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan menasehatkan: “…selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan berqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan, wallahu a’lam.” (Tafsir Adwa’ul Bayan, 1120)
Yakinlah…! bagi mereka yang berqurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya qurban yang dia keluarkan. Karena setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdo’a: “Yaa Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq.” Dan yang kedua berdo’a: “Yaa Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya (pelit).” (HR. Al Bukhari 1374 & Muslim 1010).

Hewan yang Boleh Digunakan Untuk Qurban

Hewan qurban hanya boleh dari kalangan Bahiimatul Al An’aam (hewan ternak tertentu) yaitu onta, sapi atau kambing dan tidak boleh selain itu. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma’ (kesepakatan) bahwasanya qurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut (lihat Shahih Fiqih Sunnah, II/369 dan Al Wajiz 406) Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, “Dan bagi setiap umat Kami berikan tuntunan berqurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak (bahiimatul an’aam).” (QS. Al Hajj: 34) Syaikh Ibnu ‘Utsaimin mengatakan, “Bahkan jika seandainya ada orang yang berqurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal dari pada jenis ternak tersebut maka qurbannya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berqurban seekor kuda seharga 10.000 real sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real maka qurbannya (dengan kuda) itu tidak sah…” (Syarhul Mumti’, III/409)

Seekor Kambing Untuk Satu Keluarga

Seekor kambing cukup untuk qurban satu keluarga, dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadits Abu Ayyub radhiyallahu’anhu yang mengatakan, “Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya.” (HR. Tirmidzi dan beliau menilainya shahih, lihat Minhaajul Muslim, 264 dan 266).
Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan qurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu, misalnya kambing 1 untuk anak si A, kambing 2 untuk anak si B, karunia dan kemurahan Allah sangat luas maka tidak perlu dibatasi.
Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berqurban untuk seluruh dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing qurban. Sebelum menyembelih beliau mengatakan:”Yaa Allah ini – qurban – dariku dan dari umatku yang tidak berqurban.” (HR. Abu Daud 2810 & Al Hakim 4/229 dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam Al Irwa’ 4/349). Berdasarkan hadis ini, Syaikh Ali bin Hasan Al Halaby mengatakan: “Kaum muslimin yang tidak mampu berqurban, mendapatkan pahala sebagaimana orang berqurban dari umat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.”
http://muslim.or.id 

Minggu, 08 Februari 2015

BELAJAR BERSYUKUR

Kita memang lemah dan sangat lemah.
Tidak lebih dari sebutir kecil debu di tengah sahara.
Tidak ada daya dan upaya bila tanpa kehendak-Nya.
Secuil harapan.....
Semoga dengan tambahan armada ini,  kami lebih bisa memberikan jasa pelayanan aqiqah untuk wilayah Temanggung dan Magelang dengan lebih baik
Dukungan dan doa dari bapak ibu saudara sangatlah berarti bagi kami agar kami pandai mensyukuri.

Salam Sukses
Go Syariah...Go Barokah
Temanggung Aqiqah

Rabu, 22 Oktober 2014

SELAMAT TAHUN BARU

Assalamu'alaikum wr.wb.
Sahabat Temanggung Aqiqah yang berbahagia...
Tahun baru hijriah segera datang...Tahun kemenangan segera menjelang...
Hijrahnya Nabi dan para shahabat mengajarkan kepada kita pentingnya perbaikan...
Semoga di tahun 1436 H, Iman dan taqwa kita menjadi semakin baik.


Go Syariah..Go Barokah...

Minggu, 05 Oktober 2014

Selamat Idul Adha 1435 H


Sahabat Temanggung Aqiqah...

Allah swt berfirman:
Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".

Sadarkah kita, bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah.
Pernahkah anda membayangkan, bagaimana perasaan Nabi Ibrahim tatkala menerima perintah menyembelih putra satu-satunya yang amat sangat dicintainya itu? sulit..sungguh sulit..
Bagaimana mungkin kita mampu melakukan seperti yang pernah Nabi Ibrahim lakukan. Taatnya kepada Allah begitu kuatnya, hingga ia mampu menepis semua perasaan yang membuncah dalam dadanya. Ia lakukan perintah itu dengan tanpa mencari-cari alasan untuk menolaknya.

Sahabat Temanggung Aqiqah...
Sejarah juga telah mencatat, bahwa umat Islam menghadapi cobaan yang membutuhkan pengorbanan. Rasulullah pernah dilempari dengan batu oleh penduduk Thaif, leher beliau  dicekik dengan usus onta, tubuhnya disiram dengan kotoran onta tatkala sedang sujud disisi ka'bah. Para sahabat misalnya; Bilal ditindih dengan batu besar yang panas ditengah sengatan terik matahari siang, Yasir dibunuh dihadapan putranya, dan ibunya (Sumayah) ditusuk kemaluannya dengan tombak yang dibakar hingga meninggal.

Lalu, apa yang telah kita korbankan untuk agama Islam ini? Jiwa kita? Fikiran kita? Harta kita? Tenaga kita? Tidak malukah kita bila sekedar mengorbankan seekor kambing untuk memenuhi perintah Allah kitapun masih tidak rela? Sementara jika kita hendak menghitung semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak mungkin kita bisa menghitungnya.
Semoga Allah swt mengampuni ketamakan dan kebakhilan kita. Amin..

Sahabat Temanggung Aqiqah...
Yang lalu biarlah berlalu, Semoga Allah pertemukan kita denga Idul Adha tahun depan. Kita siapkan kambing terbaik. Menabung dari sekarang.
Bila berkenan, kami siap membantu untuk mewujudkan cita-cita itu..

Go Syariah...Go Barokah...Sabtu, 07 Juni 2014

AQIQAH PLUS
Sahabat Temanggung Aqiqah yang berbahagia.

Dengan memakai jasa kami, Aqiqah anda Insya Allah semakin berkah karena sebagian keuntungan digunakan untuk membantu program penghafal Al-Qur'an di rumah tahfidz ZAbiSA (Zaid bin Tsabit).

Sahabat Temanggung Aqiqah, Hanya di Temanggung Aqiqah, anda memiliki aqiqah plus sedekah. Sebuah kesempatan bagi anda untuk beramal sholeh tanpa harus mengalokasikan anggaran khusus. Ayo pesan sekarang juga, jangan biarkan diri dan keluarga masih tergadaikan. Segera tebus dengan aqiqah di Temanggung Aqiqah.
Go Syariah...Go Barokah...

jasa aqiqah di temanggung, paket aqiqah di temanggung, layanan aqiqah di temanggung
jasa aqiqah di temanggung, paket aqiqah di temanggung, layanan aqiqah di temanggung
jasa aqiqah di temanggung, paket aqiqah di temanggung, layanan aqiqah di temanggung
jasa aqiqah di temanggung, paket aqiqah di temanggung, layanan aqiqah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung

Jumat, 06 Juni 2014

TANPA MECIN TANPA MSG


Sahabat Temanggung Aqiqah, Satu hal yang ingin kami sampaikan dari dulu tetapi selalu lupa. Alhamdulillah mumpung sekarang lagi ingat nih..
Jasa aqiqah kami sangat memperhatikan kesehatan (health and higienis). Sebagai salah satu jasa aqiqah di kota Temanggung, kami mengupayakan membantu pemerintah agar masyarakat Temanggung, tidak hanya sekedar melaksanakan aqiqah, tetapi juga beramal sholeh dan menjaga kesehatan. Salah satunya kami memasak daging kambing dan masakan penunjang lainnya TANPA menggunakan MSG (monosodium glutamate) atau yang lebih dikenal dengan mecin. Hal ini kami lakukan, karena kami sadar bahwa bahan itu cenderung tidak aman bila dikonsumsi, meskipun banyak orang tidak menghiraukan bahkan telah ketagihan. Karena memang masakan tanpa MSG/MECIN cenderung hambar.

Sahabat Temanggung Aqiqah, Akan tetapi Alhamdulillah kami berhasil mensiasati itu dengan baik. Kami menggunakan rempah-rempah asli Indonesia yang hasilnya diluar dugaan kami, masakan lebih berasa dan lebih maknyusss...

Sahabat Temanggung Aqiqah, Untuk aqiqah yang mudah, murah, syariah dan aman bagi kesehatan kamilah solusinya. Belum lagi daging kambing kami yang lembut teksturnya semakin menambah sensasi dalam rasa.
Akan tetapi kami juga menyadari bahwa selera kita berbeda-beda, tidak mungkin kami bisa memuaskan semuanya. Yang bisa kami lakukan adalah berusaha memberikan yang terbaik untuk anda.
Go Syariah...Go Barokah...

jasa aqiqah di temanggung, paket aqiqah di temanggung, layanan aqiqah di temanggung
jasa aqiqah di temanggung, paket aqiqah di temanggung, layanan aqiqah di temanggung
jasa aqiqah di temanggung, paket aqiqah di temanggung, layanan aqiqah di temanggung
jasa aqiqah di temanggung, paket aqiqah di temanggung, layanan aqiqah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung
jasa akikah di temanggung, paket akikah di temanggung, layanan akikah di temanggung

Senin, 02 Juni 2014

TEMANGGUNGAQIQAH.COM

Alhamdulillahirobbil'alamin,
Sahabat sekalian, mulai 2 Juni 2014 temanggungaqiqah.blogspot.com telah resmi menjadi temanggungaqiqah.com.

Segenap management dan karyawan Temanggung Aqiqah menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada warga Temanggung dan sekitar yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan.

Sehingga TEMANGGUNG AQIQAH menjadi Jasa layanan aqiqah terpercaya di kota Temanggung.
Go Syariah...Go Barokah...

Salam Sukses

temanggungaqiqah.com